Your browser does not support JavaScript!
 
Vicky簡介與分享
                    
 

臨床經歷:

◆ 10幾年臨床護士護理師經歷

◆ 康寧護專畢(護理科)

◆ 經國管理暨健康學院畢(化妝品管理系)

◆ 市立聯合醫院(中興院區)

◆ 陳淑賢渾然天成整型外科

合格證照:

◆ 高考護理師證書 護理字第079682號

◆ 普考護士證書 護字第111818號

◆ 乙級美容師專業證照講師 技術士證總編號:100-010-115